FEM – European Materials Handling Federation

FEM – European Materials Handling Federation

opublikowała w grudniu 2018 roku normę FEM 10.2.14 -1 / FEM 4.103 – 1 określającą wymagania dla posadzek w magazynach wysokiego składowania wyposażonych w regały paletowe obsługiwane wózkami.

Zawarte w normie FEM 10.2.14 -1 / FEM 4.103 – 1  wymagania dotyczące płaskości posadzek w magazynach wysokiego składowania z bardzo wąskimi korytarzami (VNA) bazują na znanych już wytycznych VDMA.

Zgodnie z normą FEM 10.2.14 -1 / FEM 4.103 – 1  płaskość posadzki należy rozpatrywać w trzech kluczowych parametrach:

  1. Fala poprzeczna – poprzeczne różnice wysokości pomiędzy lewym i prawym torem jazdy

  2. Fala podłużna – wzdłużne różnice wysokości w torach jazdy

  3. Fala krótka – nierówności krótkofalowe opisane parametrem Fx

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie organizacji FEM – European Materials Handling Federation

https://www.fem-rands.org/home