ULTRA PŁASKIE posadzki przemysłowe

Wąskie korytarze magazynów wysokiego składowania VNA (The Very Narrow Aisle Warehouse – Defined Area)

 

Eksploatacja wózków w bardzo wąskich korytarzach magazynów wysokiego składowania zakłada konieczność wykonania posadzki przemysłowej o parametrach znacząco przewyższających standardowe wymagania norm jak np. DIN 18202.
Posadzka przemysłowa powinna być wykonana według wytycznych specjalnie opracowanych dla wózków systemowych VNA. Wytyczne te są rekomendowane przez czołowych producentów wózków systemowych VNA.

 

Posadzka powinna być wykonana według zakładanej przez wytyczne równości oraz płaskości, ponieważ tylko w ten sposób można zagwarantować funkcjonowanie wózków odnośnie:

 • dopuszczalnej prędkości,
 • wysokości jazdy diagonalnej,
 • cichej pracy,
 • dokładności pozycjonowania.

 

Aktualnie obowiązujące wymagania dla posadzek w wąskich korytarzach magazynów wysokiego składowania VNA:

 

 • FEM 10.2.14 -1 / FEM 4.103 – 1
 • VDMA Materials Handling and Logistics Technology – Guideline Floors for use with VNA Trucks September 2010
  https://www.vdma.org/en/
 • DIN 15185-2 Flurförderzeuge – Sicherheitsanforderungen – Teil 2: Einsatz in Schmalgängen
 • DIN 15185-2 Industrial trucks – Safety requirement – Part 2: Use in narrow aisles
  https://www.din.de/en/
 • TR34 4th Edition – Technical Report 34 Fourth Edition. Concrete Industrial Ground Floors. A guide to design and construction – January 2018
  http://www.concrete.org.uk/
 • PN-EN 15620:2010 Stalowe statyczne systemy składowania – Regały paletowe o zmiennej konfiguracji – Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne
  http://sklep.pkn.pl/pn-en-15620

 

Nasza firma specjalizuje się w zwiększaniu wydajności pracy wózków systemowych oraz zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa w wąskich korytarzach magazynów wysokiego składowania poprzez wdrożenie unikalnego programu adaptacji posadzki do wymagań VNA.

Program można skutecznie wdrażać zarówno w nowych, jak i w użytkowanych obiektach.

 

Po wdrożeniu programu adaptacji posadzki do wymagań VNA:

 • Gwarantujemy pracę wózków systemowych z maksymalną dozwoloną prędkością dla każdej wysokości podnoszenia.
 • Najczęściej zwiększenie wydajności pracy całego magazynu wzrasta o minimum 30%.
 • Gwarantujemy podniesienie bezpieczeństwa pracy w wąskich korytarzach do 100%.
 • ROI – zwrot kosztów programu adaptacji posadzki następuje zwykle po 18-24 miesiącach.

 

Program adaptacji posadzki bardzo wąskich korytarzy magazynu wysokiego składowania do wymagań VNA obejmuje trzy zasadnicze etapy:

 1. Audyt płaskości i równości posadzki w bardzo wąskich korytarzach VNA (cyfrowy pomiar profilografem).
 2. Wymianę stalowych dylatacji na systemowe, ultra równe dylatacje szlifowane QUIFLEX.
 3. Wykonanie ultra płaskiej posadzki VNA zgodnej z przyjętymi wymaganiami, jednymi z niżej wymienionych:
  • FEM 10.2.14 -1 / FEM 4.103 – 1
  • VDMA Guideline Floors for use with VNA Trucks
  • DIN 15185-2 Industrial trucks – Safety requirement – Part 2: Use in narrow aisles
  • TR34 4th Edition -Technical Report 34 Fourth Edition. Concrete Industrial Ground Floors. A guide to design and construction
  • PN-EN 15620:2010 Stalowe statyczne systemy składowania – Regały paletowe o zmiennej konfiguracji – Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne
  • Wymagania specjalne określone przez Użytkownika

 

Uwaga: technologia wykonania ultra płaskiej posadzki VNA jest ustalana wspólnie z Użytkownikiem i Producentem wózków systemowych w zależności od wyników audytu,  założonej wydajności magazynu oraz przyjętych wymagań (pkt. 3).

Najczęściej adaptacja posadzki do wymagań VNA bazuje na poniższych rozwiązaniach:

 

 • Ultra precyzyjne szlifowanie posadzki magazynów wysokiego składowania:
2, 3 lub 4 torów jazdy wózka systemowego
lub całej szerokości korytarza
 • Wykonanie nowej ultra płaskiej posadzki w systemie CASALITH® Superflatboden

 

Ultra precyzyjne szlifowanie torów jazdy wózka systemowego (indukcyjnego), to korekta nierówności posadzki tylko w miejscach w których jest konieczna. Dzięki takiemu podejściu zagłębienie torów jazdy wózka jest najmniejsze z możliwych przez co nie wpływa negatywnie na konstrukcję posadzki oraz komfort jej użytkowania.

Zagadnienie to opisałem także w zakładce BLOG

https://ultraposadzki.pl/blog/magazyny-wysokiego-skladowania-obslugiwane-przez-wozki-systemowe-w-bardzo-waskich-korytarzach-vna-posadzka/

Na zdjęciu posadzka wąskiego korytarza w trakcie miejscowej korekty torów jazdy wózka systemowego

CASALITH® Superflatboden  to ultra płaska posadzka magnezytowa zgodna z normą DIN 18560 o własnościach: MA-C50-F9-SH200-V. Posadzka Casalith została specjalnie zaprojektowana dla nowoczesnych magazynów wysokiego składowania o bardzo intensywnym, całodobowym ruchu. Ultra płaska posadzka Casalith spełnia wszystkie wytyczne (pkt. 3) dla poruszania się wózków systemowych.

Główne cechy posadzki CASALITH®:

 • Ultra płaska, gładka powierzchnia na całej strefie regałów, bez zmiany poziomów pod regałami
 • Jest jednorodna w całym przekroju, grubość posadzki 20-40 mm
 • Jest odporna na olej, benzynę i rozpuszczalniki
 • Jest niepalna
 • Jest antystatyczna
 • Jest gotowa do użytkowania po 3 dniach od ułożenia
 • Spełnia wszystkie wymagania, w tym także VDMA Guideline Floors for use with VNA Trucks

Główne korzyści z wbudowania posadzki CASALITH®:

 • Niczym nie zakłócona praca wózka systemowego zgodnie z deklaracją jego producenta, szczególnie w zakresie osiągania maksymalnej prędkości na dowolnej wysokości podnoszenia
 • Bardzo duża odporność mechaniczna na uderzenia z powodu wytrzymałości na ściskanie 50 N/mm2
 • Znacznie dłuższy okres użytkowania w porównaniu do posadzek betonowych, cementowych i żywicznych
 • Bardzo stabilne odtworzone dylatacje przeciwskurczowe
 • Brak odsłoniętego kruszywa matrycy betonowej
 • Brak odsłoniętego stalowego zbrojenia rozproszonego
 • Łatwość w utrzymaniu czystości, ponieważ posadzka jest wykonana w jednym poziomie bez różnicy wysokości w torach jazdy wózka
 • Możliwość dowolnej zmiany układu regałów bez dodatkowych kosztów adaptacji posadzki do nowego układu

Więcej informacji dotyczących ultra płaskich posadzek magnezytowych znajdują się na stronie producenta:

https://flooringgroup.de/

Film o ultra płaskiej posadzce CASALITH® Superflatboden 

 

Strefy (Free Movement Area) poruszania się pojazdów automatycznych, poduszkowców oraz stanowiska kalibracji urządzeń i maszyn

Ultra płaskie posadzki spełniają najostrzejsze wymagania branżowe i najczęściej są wykonywane dokładnością +/- 2 mm.

Bardzo często ultra płaskie posadzki (Free Movement Area) są wymagane dla zoptymalizowania ruchu robotów transportowych typu AGV (Automated Guided Vehicles), które coraz powszechniej wkraczają do intralogistyki automatyzacji i robotyzacji, zgodnie z koncepcją logistyki i przemysłu 4.0.