MAGAZYNY WYSOKIEGO SKŁADOWANIA OBSŁUGIWANE PRZEZ WÓZKI SYSTEMOWE W BARDZO WĄSKICH KORYTARZACH VNA – POSADZKA

Ultra Posadzki - Dariusz Sanigórski Flooring Projects Management - wąskie korytarze robocze - wózki indukcyjne VNA

Eksploatacja wózków w bardzo wąskich korytarzach magazynów wysokiego składowania zakłada ułożenie posadzki przemysłowej o parametrach znacząco przewyższających standardowe normy jak np.  DIN 18202, Posadzka przemysłowa powinna być wykonana według specjalnie opracowanych wytycznych dla wózków systemów VNA rekomendowanych przez czołowych producentów.

Posadzka powinna być wykonana według zakładanej przez wytyczne równości oraz płaskości, ponieważ tylko w ten sposób można zagwarantować funkcjonowanie wózków odnośnie:

 • dopuszczalnej prędkości,
 • wysokości jazdy diagonalnej,
 • cichej pracy
 • oraz dokładności pozycjonowania.

 

W przeważającej większości przypadków betonowa posadzka przemysłowa wykonana w technologii DST nie jest odpowiednia dla wąskich korytarzy, a przy wysokości podnoszenia powyżej 10 m praktycznie już żadna.

 

Dlatego posadzka wąskich korytarzy wymaga odpowiedniej adaptacji do przyjętych wymagań o których pisałem w zakładce ULTRA PŁASKIE POSADZKI PRZEMYSŁOWE

https://ultraposadzki.pl/oferta/ultra-posadzki-przemyslowe/ultra-plaskie-posadzki-przemyslowe/

 

Poniżej aktualnie stosowane metody wykonania adaptacji posadzki wąskich korytarzy VNA do przyjętych wymagań:
 1. Korekcyjne, miejscowe szlifowanie posadzki magazynu wysokiego składowania dwóch, trzech lub czterech torów jazdy wózka systemowego VNA przy pomocy szlifierek do betonu różnego rodzaju i wielkości.
 2. Szlifowanie posadzki magazynu wysokiego składowania całej szerokości wąskiego korytarza w technologii betonu polerowanego.
 3. Systemowe szlifowanie posadzki magazyny wysokiego składowania dwóch torów jazdy wózka przy pomocy prototypowych maszyn specjalnie do tego celu skonstruowanych.
 4. Systemowe szlifowanie posadzki magazynu wysokiego składowania całej szerokości wąskiego korytarza przy pomocy prototypowych maszyn specjalnie do tego celu skonstruowanych.
 5. Ułożenie posadzki żywicznej o grubości 2-4 mm i dowolnej strukturze powierzchni.
 6. Ułożenie posadzki cementowej o grubości 6-8 mm.
 7. Ułożenie posadzki magnezytowej o grubości 25-40 mm.

Która metoda moim zdaniem jest najlepsza? Pierwsza (nr 1) i ostatnia (nr 7).

 

Pierwsza na liście, czyli korekcyjne, miejscowe szlifowanie posadzki magazynu wysokiego składowania dwóch,  trzech lub czterech torów, ponieważ:

 • Jest najszybsza w wykonaniu.
 • Korektę – szlifowanie posadzki wykonuje się w tylko w miejscach, które tej korekty wymagają.
 • Jest skuteczna, doświadczony wykonawca uzyskuje 100% zgodności z wymaganiami.
 • Jest najtańsza.

Na zdjęciu posadzka wąskiego korytarza po miejscowej korekcie dwóch torów jazdy

Ostatnia na liście, czyli ułożenie posadzki magnezytowej, ponieważ:

 • Jest ultra płaska na całej powierzchni strefy regałowej, a nie tylko w samych korytarzach.
 • Jest jednorodną w całym przekroju posadzką o grubości 25-40 mm.
 • Brak odsłoniętego kruszywa matrycy betonowej.
 • Brak odsłoniętego stalowego zbrojenia rozproszonego.
 • Łatwość w utrzymaniu czystości, ponieważ posadzka jest wykonana w jednym poziomie bez różnicy wysokości w torach jazdy wózka.
 • Możliwość dowolnej zmiany układu regałów bez dodatkowych kosztów adaptacji posadzki do nowego układu.
 • Bije na głowę wszystkie pozostałe metody w zakresie wytrzymałości oraz długości okresu użytkowania.

Na zdjęciu ultra płaska posadzka magnezytowa CASALITH® Superflatboden w strefie wysokiego składowania

Pozdrawiam

Dariusz Sanigórski