Wymiana stalowej dylatacji konstrukcyjnej posadzki na system rozlewnej dylatacji QUIFLEX® Flüssigfuge

Ultra Posadzki - Dariusz Sanigórski Flooring Projects Management - dylatacje Quiflex

Stalowa dylatacji konstrukcyjna posadzki w magazynie surowców w którym panuje stała temperatura +60°C uległa deformacji i odspoiła się od podłoża. Dodatkowym problemem było wykruszanie się krawędzi posadzki betonowej, co powodowało konieczność ograniczenia do minimum prędkości wózków widłowych.

Zlecenie dotyczyło usunięcia stalowej dylatacji konstrukcyjnej oraz wbudowanie nowej, rozlewnej dylatacji w systemie QUIFLEX® Flüssigfuge.

Zastosowanie systemu QUIFLEX® Flüssigfuge umożliwiło pracę w ekstremalnie trudnych warunkach podczas normalnej pracy magazynu w temperaturze +60°C.

DANE TECHNICZNE dylatacji QUIFLEX® Flüssigfuge:

Szerokość dylatacji: 220 mm

Grubość konstrukcji dylatacji: 30 mm

Głębokość wypełnienia materiałem elastycznym: 30 mm

Maksymalny zakres pracy w poziomie: -/+8 mm

Maksymalny zakres pracy w pionie: -/+ 6 mm

Odporność na ruch wózków widłowych: 300 KN

Odporność na ruch samochodów (DIN 1072): 500 KN

Odporność na ruch wózków paletowych: 180 KN

Odporność na ruch wózków na twardych kołach: 20 kg/mm

Reakcja na ogień: Efl

W skład systemu QUIFLEX® Flüssigfuge wchodzą poniższe produkty:

QUIFLEX QP 200 Primer – preparat gruntujący

QUIFLEX QD 402 – warstwa zasadnicza

QUIFLEX QT 802 Topcoat – warstwa zamykająca

Efekt końcowy betonowej posadzki przemysłowej w magazynie „Hot Room” po montażu systemu rozlewnych dylatacji QUIFLEX® Flüssigfuge.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu rozlewnych dylatacji QUIFLEX® Flüssigfuge znajdują się na stronie producenta:

QuiflexPolska.pl