Magazyny wysokiego składowania obsługiwane przez wózki systemowe w bardzo wąskich korytarzach VNA – WSTĘP

Korzyści wynikające z takiej organizacji magazynu są oczywiste i wielu inwestorów oraz użytkowników decyduje się na takie rozwiązanie. Główne korzyści z organizacji w postaci bardzo wąskich korytarzy (Very Narrow Aisle, VNA), to duże oszczędności z powodu zwiększenia gęstości magazynowania oraz podniesienia efektywności transportu wewnętrznego.

Chciałbym zwrócić Państwa uwagę na bardzo istotny element tego rozwiązania, którym jest ultra płaska posadzka w bardzo wąskich korytarzach VNA.

Zły stan posadzki w bardzo wąskich korytarzach ma bezpośredni wpływ na poziom bezpieczeństwa, efektywność i niezawodność wózka systemowego VNA.

Wózki systemowe VNA oraz wózki do kompletacji podnoszą ładunki w trakcie jazdy, w związku z tym są bardzo uzależnione od dobrej jakości posadzki.

Eksploatacja wózków w bardzo wąskich korytarzach magazynów wysokiego składowania VNA zakłada ułożenie posadzki o parametrach znacząco przewyższających standardową normę DIN 18202.

Posadzka powinna być wykonana według zakładanej równości oraz płaskości, ponieważ tylko w ten sposób można zagwarantować funkcjonowanie wózków odnośnie maksymalnej, dopuszczalnej prędkości, wysokości jazdy diagonalnej, cichej pracy oraz dokładności pozycjonowania.

Uzyskanie zakładanych parametrów pracy wózków w bardzo wąskich korytarzach magazynu wysokiego składowania VNA oraz zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa jest możliwe tylko poprzez wdrożenie dedykowanych norm oraz wytycznych dotyczących równości i płaskości posadzki.

 

Obecnie większość wózków systemowych VNA nie może w pełni wykorzystać swoich możliwości transportowych z powodu zbyt niskiej jakości posadzki bardzo wąskich korytarzy w magazynach wysokiego składowania.

 

Poniżej aktualnie rekomendowane wymagania zawarte w normach i wytycznych:

 

  • FEM 10.2.14 -1 / FEM 4.103 – 1
  • VDMA Guideline Floors for use with VNA Trucks
  • DIN 15185-2 Industrial trucks – Safety requirement – Part 2: Use in narrow aisles
  • TR34 4th Edition –Technical Report 34 Fourth Edition. Concrete Industrial Ground Floors. A guide to design and construction
  • PN-EN 15620:2010 Stalowe statyczne systemy składowania – Regały paletowe o zmiennej konfiguracji – Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne

 

Firma Flooring Projects Management specjalizuje się w zwiększaniu wydajności pracy wózków transportowych oraz zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa poprzez wykonanie ultra płaskich posadzek oraz ultra równych, bez progowych dylatacji. Ultra płaska posadzka oraz całkowicie zrównana z jej poziomem dylatacja gwarantują, że bardzo intensywny ruch wózków transportowych odbywa się płynnie z maksymalną, dozwoloną prędkością i bezpiecznie, bez żadnych wstrząsów oraz dodatkowych odgłosów.